O Programie

Program priorytetowy „Moja woda”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Osoby do kontaktu:

  1. 1. Andrzej Koczurko  –  tel. 76 852 43 01 wew. 108
  2. 2. Łukasz Dudek  –  tel. 75 75 35 882
  3. 3. Damian Szachniewicz  –  tel. 74 63 34 854
  4. 4. Informacja – tel. 71 333 09 35

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie priorytetowym „Moja Woda” oraz „Ogłoszeniu o naborze”. Informacje dostępne również na stronie

Informacje dostępne również na stronie  https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu

Punkt obsługi  Programu czynny w godzinach 8:00-15:00

UWAGA! Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Formularz wniosku Moja Woda" dopiero  po założeniu konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się.