O Programie

Program priorytetowy „Moja woda”

UWAGA!
Zmiana w Regulaminie Programu „Moja Woda” dotycząca terminu realizacji inwestycji

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, że z uwagi z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” został wydłużony termin realizacji zadania oraz wypłaty środków, tj.

  • - termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie  (pierwszego wniosku, nie korekty),
  • - termin złożenia zapotrzebowania na wypłatę środków – do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • - termin wypłaty środków – do 90 dni od złożenia kompletnego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji (pismo) a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy pracownika prowadzącego sprawę (podany na końcu pisma). W mailu proszę podać uzasadnienie prośby o zmianę terminu. 
Zmiana terminu możliwa będzie również bądź na podstawie złożonego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.
Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku z tym, nie muszą Państwo z tego powodu składać dodatkowej korekty.

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków. Wnioski oceniane są w kolejności wpływu a pracownik oceniający kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wnioskodawcą.
 

 

WAŻNA INFORMACJA!

30 września 2020 r. to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta.

30 października 2020 r. to ostateczny termin dostarczenia wersji papierowej ww. wniosków (tj. zarejestrowanych na portalu beneficjenta do 30.09.2020r.) do właściwego wojewódzkiego funduszu. Dla mieszkańców Dolnego Śląska jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Aby otrzymać dofinansowanie z Programu „Moja Woda” należy złożyć obydwie wersje wniosku (elektroniczną i papierową).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Osoby do kontaktu:

  1. 1. Andrzej Koczurko  –  tel. 76 852 43 01 wew. 108
  2. 2. Łukasz Dudek  –  tel. 75 75 35 882
  3. 3. Damian Szachniewicz  –  tel. 74 63 34 854
  4. 4. Informacja – tel. 71 333 09 35

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie priorytetowym „Moja Woda” oraz „Ogłoszeniu o naborze”. Informacje dostępne również na stronie

Informacje dostępne również na stronie  https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu

Punkt obsługi  Programu czynny w godzinach 8:00-15:00

UWAGA! Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Formularz wniosku Moja Woda" dopiero  po założeniu konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się.