Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. - aktualizacja od 21.10.2020 r. w ramach 2 części Programu Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" 

 1. Załącznik nr 1 do Programu Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 3. Załącznik nr 2a do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 •  

 

PDF!

      PDF!

      PDF!

      PDF!

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART.3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 111.)
  • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie  w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 3. Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF

 • PDF
 •  
 • PDF

PDF

 

PDF

 

PDF

 • PDF
3. 

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

 1. Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

PDF

       PDF

4.

Wzór wniosku o płatność  w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  - aktualizacja 16.11.2020

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  - poziom podstawowy i podwyższony.
 2. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.
 3. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
 4. Szablon zestawienia dokumentów zakupu.

PDF

      PDF

      DOC

      DOC

      XLS

  DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - WNIOSKI SKŁADANE DO  14.05.2020 r.  
 
 1. - Wniosek o płatność
 2. - Protokoł odbioru robót wykonawcy
 3. - Instrukcja "Jak wypełnić wniosek o płatność" 

PDF

PDF

PDF

     
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 14.05.2020 r  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 30.06.2019 r  PDF  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka