Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" 

 

PDF!

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 3. Jak policzyć dochód

PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF

 •  
3. Pomoc w przeliczaniu dochodu - narzędzia aktualizacja 28.08.2019r.
 1. PIT 36 L
 2. PIT 37, 36
 3. PIT 38
 4. PIT 39
 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
4.  Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji PDF
5. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Załącznik nr 3 do umowy pożyczki – wzór zlecenia wpłaty/polecenia przelewu;
 2. Załącznik nr 4 do umowy pożyczki - Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki ;
PDF
 • PDF
 • PDF
6.  Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie -Zestawienie rzeczowo-finansowe  PDF
7. Wzór wniosku o płatność  
 1. Jak wypełnić wniosek o płatność
PDF
 • PDF
8. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
9. Wzór protokołu końcowego. PDF
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 30.06.2019 r  PDF  
 
stopka