Jak korzystać z portalu ?

Zanim zadasz nam bezpośrednio pytanie, spróbuj poniżej znaleźć odpowiedź


Przed zalogowaniem w Portalu Beneficjenta użytkownik w lewym menu widzi ogólne informację na temat oferty funduszu, a także wydzieloną sekcję na potrzeby programu Czyste Powietrze. W tej sekcji znajdują się przekierowania do wymaganych dokumentów dotyczących dofinansowania, informacje o programie oraz warunki dofinansowania.
Po zarejestrowaniu swojego konta beneficjent będzie mógł zalogować się do portalu. Zobaczy wtedy w menu przeznaczonym dla programu Czyste Powietrze dodatkowe dwie zakładki: “Formularz Wniosku”, “Informacja finansowa”.
Poniżej sekcji menu Czyste Powietrze pokaże sie również sekcja “Wnioski i Umowy” zawiera ona wykazy złożonych wniosków i stan umów. W poszczególnych działach znajdują się aktualne zestawienia zawierające: nazwę zadania, jego koszt, kwotę dofinansowania ze środków WFOŚiGW oraz status zadania.
Następna sekcja widoczna w lewym menu po zalogowaniu, to “INFORMACJE FINANSOWE” prezentowane są tu dane dotyczące rozliczenia umowy.
U góry lewego menu pojawi się natomiast “SKRZYNKA PODAWCZA PDF”. Jest to narzędzie, które umożliwia korespondencję z Wojewódzkim Funduszem. Za jej pośrednictwem należy przesłać wypełniony formularz wniosku, wraz wymaganymi załącznikami. W tym miejscu beneficjent znajdzie również informację o kompletności i poprawności złożonych dokumentów, oraz decyzji o ich rozpatrzeniu.

Często zadawane pytania na temat korzystania z portalu

Za pomocą Skrzynki Podawczej dodajemy aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, w postaci edytowalnej. Dodatkowo, po dodaniu formularza możliwe jest dodanie do niego dziesięciu załączników w dowolnym formacie o rozmiarze nie przekraczającym 20MB


Dopóki status takiego pliku (wniosku) jest ustawiony jako "Przygotowany / W trakcie uzupełniania" i nie posiada statusu kwalifikacji WFOŚiGW, to plik można zawsze usunąć lub podmienić. Po wysłaniu pliku jego status zmieni się na "wysłany" a status kwalifikacji WFOŚiGW zmieni się na “oczekuje na weryfikację” i wtedy usuwanie i podmiana jest niemożliwa. Dopiero gdy pracownik Funduszu, odrzuci wysłany plik z odpowiednim komentarzem będzie możliwa ponowna podmiana/usunięcie
W przypadku załączników do wniosku mechanizm działa w podobny sposób.


W chwili obecnej Portal nie wspiera obsługi podpisów elektronicznych, taka funkcjonalność planowana jest jednak w przyszłości.Przygotowaliśmy dla Ciebie również film instruktażowy w którym zobaczysz w jaki sposób należy korzystać z portalu.
Zachęcamy do obejrzenia - przejdź do "Filmy instruktażowe"
Dodatkowe informację na temat korzystania z portalu znajdziesz również w instrukcji - przejdź do "Jak wnioskować ? - instrukcja krok po kroku"

Powyższe informacje, nie rozwiązały Twojego problemu z portalem beneficjenta lub masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc: Przejdź do zakładki "Zadaj nam pytanie - kontakt"