Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r.

 

Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 lipca 2022 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

PDF

     PDF

     PDF

     PDF

     PDF

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji PDF
3. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji – załącznik do Regulaminu. PDF
4.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w serwisie gov.pl - załącznik do Regulaminu.

 1. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie
  w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

PDF

 

PDF

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, dostępnego w portalu beneficjenta - załącznik do Regulaminu. PDF
6. Wzór wniosku o dofinansowanie o prefinansowanie - dostępny w GWD PDF
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego w serwisie GWD PDF
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika. PDF
9. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne – załącznik do wniosku o dofinansowanie. PDF
10. Wzór umowy z Wykonawcą DOC
11. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla Wnioskodawcy

PDF  

12. Protokół odbioru prac wykonawcy – załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność DOC
13.

Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF
14. Wzór zaświadczenia OSD DOC
15.

Pismo informujące o zawarciu umowy

      PDF

16. Załącznik 1 do pisma - wzór zestawienia rzeczowo finansowego  PDF
17. Wzór Pełnomocnictwo do PPCP

DOC

18. Wniosek o płatność - https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - dokumentacja rozliczeniowa obowiązuje również dla wniosków składanych od 25.01.2022 r

 

19. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność - dokumentacja rozliczeniowa obowiązuje również dla wniosków składanych od 25.01.2022 r PDF
20.  Ogłoszenie o zmianie (prefinansowanie) Programu Czyste Powietrze PDF
 

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - WNIOSKI SKŁADANE DO  24.01.2022 r.

 

       

.

Wnioski o płatność  - 

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz  PDF - 29-11-2021
 3. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
 4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 5. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online
 6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
  • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  
  • - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  
  • - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz PDF.

 

PDF

PDF

    PDF

 

PDF

 

      DOC

      DOC

      PDF

  DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - WNIOSKI SKŁADANE DO  14.05.2020 r.  
 
 1. - Wniosek o płatność
 2. - Protokoł odbioru robót wykonawcy
 3. - Instrukcja "Jak wypełnić wniosek o płatność" 

PDF

PDF

PDF

     
 

 

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 14.07.2022 r  ZIP

 
 

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 24.01.2022 r  ZIP

 
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 14.05.2020 r  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 30.06.2019 r  PDF  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka