Wymagana dokumentacja - ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r. Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 22 kwietnia 2024 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

PDF

 

   PDF

   PDF

   PDF

   PDF

 

2. Ogłoszenie o zmianie Programu PDF
3. 

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 • Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”  - https://gwd.nfosigw.gov.pl/  -  (Załącznik  1 do Regulaminu)
 • Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne (Załącznik 1 do WOD)  DOC
 • Wzór oświadczenia współmałżonka/ współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik 2 do WOD) DOC
 • Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw (Załącznik  3 do Regulaminu) DOC

PDF

 

 

4.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD (Załącznik 2 do Regulaminu)

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

Wzór dyspozycji wypłaty zaliczki DOC

PDF

   

   PDF

 

   PDF

5. 

Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy

 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy

DOC

DOC

6.  Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF
7.

 Wniosek o płatność - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

 

PDF

8.

Instrukcja Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze

 • Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP) - DOC

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw - DOC

 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP) - DOC

 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury  (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP) - DOC

 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP) - DOC

 

PDF

 

 

     
     
     

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r. Pobierz
1

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 03 stycznia 2023 r.

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

PDF

    PDF

    PDF

    PDF

    PDF

 

2 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
3

Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” - 

  https://gwd.nfosigw.gov.pl/  -  (Załącznik  1 do Regulaminu)

KLIKNIJ

  

GWP

4

Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne - (Załącznik 1 do WOD)

DOC
5

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw

Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw

 - (Załącznik 2 do WOD)

DOC
6

Wzór umowy z Wykonawcą z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw

 - (Załącznik  3 do Regulaminu)

DOC
7

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw - (Załącznik 1 do umowy z wykonawcą)

PDF
8

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem, dostępnego w serwisie gov.pl i GWD

 - (Załącznik 2 do Regulaminu)

PDF
9

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD

PDF
10

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

 - (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

PDF
11 Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika Wnioskodawcy PDF
12 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw dla pełnomocnika PDF
13 Ogłoszenie o zmianie programu PDF
14

Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem - (Załącznik 1 do Ogłoszenia)

PDF
15

Wzór pisma przewodniego do aneksu umowy z prefinansowaniem na warunki nowego programu - (Załącznik 1 do Ogłoszenia)

DOC
16 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF
17

Wniosek o płatność - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Dokument podsumowujący audyt energetyczny - (Załącznik 1 do WOP)

GWP

PDF

18

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

 

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy  - (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) - (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury - (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy - (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

PDF

 

DOC

 

DOC

 

DOC

 

DOC

     
     
  DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - obowiazująca dla wniosków składanych w okresie  25.01.2022 r. - 02.01.2023r.

Pobierz

  Wniosek o płatność - https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - dokumentacja rozliczeniowa obowiązuje również dla wniosków składanych od 25.01.2022 r  
  Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność - dokumentacja rozliczeniowa obowiązuje również dla wniosków składanych od 25.01.2022 r PDF
  wzór protokołu odbioru prac wykonawcy   DOC
     
 

DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - WNIOSKI SKŁADANE DO  24.01.2022 r.

 

       

.

Wnioski o płatność  - 

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz  PDF - 29-11-2021
 3. Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” – formularz PDF
 4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 5. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” – formularz online
 6. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
  • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  
  • - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  
  • - załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) – formularz PDF.

 

PDF

PDF

PDF

 

PDF

 

      DOC

      DOC

      PDF

  DOKUMENTY DO ROZLICZENIA - WNIOSKI SKŁADANE DO  14.05.2020 r.  
 
 1. - Wniosek o płatność
 2. - Protokoł odbioru robót wykonawcy
 3. - Instrukcja "Jak wypełnić wniosek o płatność" 

PDF

PDF

PDF

     
     
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 02.01.2023 r  ZIP  
 

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 14.07.2022 r  ZIP

 
 

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 24.01.2022 r  ZIP

 
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 14.05.2020 r  ZIP  
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący do 30.06.2019 r  PDF  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r.  ZIP  
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka