Warunki dofinansowania

czyste-powietrze

WARUNKI DOFINANSOWANIA

portfel
  • Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 180 miesięcy
  • Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do 12 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
  • Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
  • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 1.07.2019 r. (nie dotyczy dokumentacji projektowej i audytu energetycznego)
  • Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
stopka