MOJA WODA

UWAGA!!!! Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA

Informujemy, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024 r.

W związku  z tym, osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portal Beneficjenta - Wrocław (fos.wroc.pl)

Następnie wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej (papierowo lub podpisany profilem zaufanym) w terminie do 15.03.2024 r. (liczy się data wpływu do WFOŚiGW we Wrocławiu).

UWAGA: wnioski muszą być złożone w obu formach tj. elektronicznej do 29.02.2024 r. oraz podpisanej do 15.03.2024 r. Wnioski, które wpłyną po tych terminach nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat programu znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce złóż wniosek-  Moja Woda 2023

 

 

UWAGA!

Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Formularz wniosku" dopiero  po założeniu konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się.

UWAGA! Wniosek należy pobrać i zapisać na dysku swojego komputera. Nie otwieraj pliku w przeglądarce.

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy w przeglądarce  nie jest możliwe i zwykle kończy się takim komunikatem: please wait.... 

Pamiętaj!!!! Wniosek nie otwiera się w przeglądarce internetowej. Po otwarciu z poziomu przeglądarki pojawi się komunikat:

W celu pobrania wniosku:
  •  -Zaloguj się na Portalu beneficjenta
  • - Przejdż do zakładki Formularz wniosku Moja Woda/Agroenergia
  • - Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonę wniosku dostępną w zakładce "Formularz wniosku Moja Woda/Agroenergia" 
  • - Następnie wybierz Zapisz link jako lub Zapisz element docelowy jako  (w zależności od przeglądarki internetowej)
  • - Zapisz plik na dysku swojego komputera
  • - Odnajdź zapisany plik i uruchom klikając prawym klawiszem myszy na plik i wybierz Otwórz za pomocą i wybrać oprogramowanie Adobe Acrobar Reader Adobe Reader 

Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: Adobe Reader.

Program priorytetowy „Moja woda”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 ogłasza od dnia  03 sierpnia roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu,  określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie Portal beneficjenta  (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.

2)  Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po zalogowaniu po lewej stronie w zakładce Formularz wniosku . Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  • 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
  • 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8
  • 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16
  • 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

       w godzinach od 8:00 do 15:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie, jak wersja przesłana przez Portal Beneficjenta.

 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://wfosigw.wroclaw.pl/

Program Priorytetowy Moja Woda

Regulamin naboru wniosków

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów 

 

 


Dane kontaktowe:

Oddział w Wałbrzychu  tel. 74 63 34 856

Oddział w Jeleniej Górze  tel. 75 75 35 882

Oddział w Legnicy tel. 76 852-43-01 wew. 222

Oddział we Wrocławiu tel. 71 333 09 74

Informacja czynna w godzinach 8:00-15:00

Informacje dostępne również na stronie:  Moja Woda 2023