AKTUALNOŚCI WFOŚiGW WE WROCŁAWIU (RSS)

26-02-2024

Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA

Informujemy, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024 r. W związku  z tym, osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portal Beneficjenta - Wrocław (fos.wroc.pl)
12-02-2024

Uwaga! Czas na rozliczenie wniosków z Programu - Dolnośląski pilotaż budynki wielorodzinne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o obowiązku rozliczenia wniosków z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.   Przypominamy, że zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego, okres realizacji przedsięwzięcia wynosi
26-01-2024

31 stycznia 2024 roku mija termin składania wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie

Celem Programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 31 stycznia 2024 roku mija termin na składnie wniosków w drugim naborze programu. Gminy mogą się starać o dofinansowan
27-12-2023

5 stycznia 2024 r. WFOŚiGW we Wrocławiu będzie nieczynny

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nr 58/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. dzień 5 stycznia 2024 r. będzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Biuro WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z oddziałami oraz punkt obsługi klienta Programu quot;Czyste Powietrzequot; we Wrocławiu będą nieczynne. Za utrudnienia serdeczn
22-12-2023

Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, prezes Łukasz Kasztelowicz oraz wiceprezes Bartłomiej Wiązowski w imieniu Rady Nadzorczej oraz pracowników WFOŚiGW we Wrocławiu, składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.
14-12-2023

Ostatni dzwonek dla gmin na pieniądze z programu „Czyste Powietrze”

Już tylko do końca tego roku (do 31.12.2023) trwa nabór dla samorządów zainteresowanych udziałem w programie „Czyste Powietrze”. To szansa na przedłużenie dotychczasowej współpracy z gminami, które już korzystały z zachęt finansowych programu oraz dla tych, które chciałyby zgłosić się po raz pierwszy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadza nową zachętę dla gmin. To dopłata za pomoc w wypełnianiu