AKTUALNOŚCI WFOŚiGW WE WROCŁAWIU (RSS)

22-03-2024

WFOŚiGW we Wrocławiu ma nowy zarząd

Paweł Łapacz został prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jego zastępczynią będzie Wioleta Wnęk-Soczyńska. Zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska prezesi i wiceprezesi zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływani i odwoływani przez zarządy województw na wniosek rad nadzorczych.
18-03-2024

Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w „Czystym Powietrzu”, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.
13-03-2024

Środki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Funduszu Ekologii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza uruchomienie drugiego naboru wniosków z Programu „Fundusz Ekologii”, mającego na celu wsparcie działań proekologicznych wśród uczniów. Program przewiduje wsparcie różnorodnych działań związanych z ekologią do kwoty 8.000 zł na jedno przedsięwzięcie.
11-03-2024

Uwaga !!! Przypominamy, że od 1 lipca 2023 r. obowiązują NOWE logotypy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwaga !!! Przypominamy, że od 1 lipca 2023 r. obowiązują NOWE logotypy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oznaczając nowe inwestycje prosimy o zastosowanie NOWEGO logotypu !
26-02-2024

Ostatnie dni naboru wniosków do PP MOJA WODA

Informujemy, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024 r. W związku  z tym, osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portal Beneficjenta - Wrocław (fos.wroc.pl)
12-02-2024

Uwaga! Czas na rozliczenie wniosków z Programu - Dolnośląski pilotaż budynki wielorodzinne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przypomina o obowiązku rozliczenia wniosków z Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.   Przypominamy, że zgodnie z zapisami Programu Priorytetowego, okres realizacji przedsięwzięcia wynosi