AKTUALNOŚCI WFOŚiGW WE WROCŁAWIU (RSS)

23-05-2024

„Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej”

W odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska i transformacją energetyczną, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zorganizował 22 maja br. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu konferencję pn.: „Strategie dla Dolnego Śląska: Kierunki działania i finansowanie ochrony środowiska i transformacji energetycznej” . Ponad 100 uczestników z całego województwa przedstawiciele samorządów, insty
23-05-2024

Trwa nabór do programu Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił nabór do programu Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry. Program przyczyni się do przywrócenia populacji ryb i odbudowy ekosystemu rzeki oraz jej walorów przyrodniczych m.in. poprzez zarybianie i inne działania systemowe.    
08-05-2024

Do 7.06 br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór na Projekty edukacyjne realizowane w szkołach z elementami infrastrukturalnymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, Działanie FENX.02.04. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Typ FENX.02.04.10 Ed
02-05-2024

Spotkajmy się i wspólnie świętujmy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej!

Zespół Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2024.
29-04-2024

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie dolnośląskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie dolnośląskim”. Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa dolnośląskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celó
26-04-2024

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił kierunek rozwoju oferty programowej dla działań środowiskowych regionu

Nowy Zarząd na konferencji prasowej przedstawił kierunek planowanego rozwoju oferty koncentrując się na kluczowych obszarach, takich jak aspekty środowiskowe oraz transformacja energetyczna. Zarząd podkreślił również znaczenie współpracy z Wojewodą, Urzędem Marszałkowskim, organizacjami pozarządowymi oraz z samorządami w celu zapewnienia spójności działań i skutecznego wdrażania nowej strategii WFOŚiGW we Wrocławiu.