Wymagana dokumentacja - ścieżka przez banki

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r. Pobierz
1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF!
2 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wniosek składany w bankach.

Lista banków dostępna na stronie https://czystepowietrze.gov.pl 

3
 • Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw
 • Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD)

DOC
4

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik 2 do Regulaminu)

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

PDF!

 

PDF!

 

PDF!

5 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. PDF!
6

 Wniosek o płatność - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 • Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)

 

PDF

7

Instrukcja Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze

 • Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP) - DOC

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw - DOC

 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP) - DOC

 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP) - DOC

 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP) - DOC

PDF!
   
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 Pobierz
1 Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze PDF!
2 Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu)

Wniosek składany w bankach.

Lista banków dostępna na stronie 

https://czystepowietrze.gov.pl

3

Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw

Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw– załącznik do Wniosku o dofinansowanie - (Załącznik do WOD)

DOC
4

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu

 - (Załącznik 2 do Regulaminu)

PDF!
5

Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie

 - (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD

PDF!
6

Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

 - (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)

PDF!
     
7 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” PDF
8

Wniosek o płatność - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Dokument podsumowujący audyt energetyczny - (Załącznik 1 do WOP)

GWP

PDF

 

9

Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”

 

Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy  - (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) - (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury - (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)

Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy - (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)

PDF

 

DOC

 

DOC

 

DOC

 

DOC

 

     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze"  

 1. Załącznik nr 1 do Programu Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 3. Załącznik nr 2a do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 •  

 

PDF!

      PDF!

      PDF!

      PDF!

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O         DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”  oświadczenia współwłaścicieli i współmałżonka
 1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami
 • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
  kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111., z późn.zm.):
 • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę
  kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • - Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

PDF

 • PDF
 •  
 • PDF

PDF

 

       PDF

 

      PDF

     

       PDF

     

       PDF

3. 

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

PDF

4. 

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 1. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność
 • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC
 •  - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC

 

Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.,

 

PDF

      DOC

      DOC

 

PDF

5.  Lista banków PDF
 

 

WERSJE ARCHIWALNE

 
  Wnioski o płatność obowiązujące do 24.01.2022 r.

 

 

     

stopka