Wymagana dokumentacja - ścieżka przez banki

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 06.07.2021 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze"  

 1. Załącznik nr 1 do Programu Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 3. Załącznik nr 2a do Programu Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 •  

 

PDF!

      PDF!

      PDF!

      PDF!

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O         DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”  oświadczenia współwłaścicieli i współmałżonka
 1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami
 • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
  kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111., z późn.zm.):
 • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę
  kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • - Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

PDF

 • PDF
 •  
 • PDF

PDF

 

       PDF

 

      PDF

     

       PDF

     

       PDF

3. 

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem

PDF

4. 

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 1. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność
 • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy  DOC
 •  - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)  DOC

 

Składanie wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.,

 

PDF

      DOC

      DOC

 

PDF

5.  Lista banków PDF
 

 

WERSJE ARCHIWALNE

 
  Wnioski o płatność obowiązujące do 24.01.2022 r.

 

 

stopka